Kamieniołom wapieni organodetrytycznych

Kamieniołom wapieni organodetrytycznych trzeciorzędowych (obecnie eksploatowany).

Obiekt znajduje się w osiowej części Wzgórz Józefowskich, na południe od drogi wyjazdowej z Józefowa w kierunku południowym, obok ul. Nowej.

Współrzędne geograficzne: N 50° 28' 13" E 23° 03' 37".

Zobacz zdjęcia tego miejsca w serwisie panoramio.com: Józefów - Kamieniołom - zdjęcia.

Na terenie kamieniołomu należy zachować szczególną ostrożność!