Jarczów

Jarczów to miejscowość położona około 15 km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Zagubiona wśród polnych dróg osada zaskakuje spokojem, ładnym otoczeniem i pięknymi krajobrazami.

Na szczególną uwagę zasługuje położony w centrum kościół. W zasadzie dwa kościoły - starszy drewniany i nowy murowany. Cerkiew unicka pw. św. Mikołaja w Jarczowie to wspaniała, choć niewielka budowla pochodząca z 1755 roku.

Wieś dzieli się na osiedla: Kolonia I, Kolonia II, Zaolzie, Zawady, Centrum.

Atrakcje Jarczowa

Atrakcje Jarczowa, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły: