Atrakcje Zwierzyńca

Atrakcje, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

Pozostałe atrakcje:

Borek

Dzielnica drewnianych domów z przełomu dwudziestolecia międzywojennego. Po dziś dzień zachowało się 71 domów z drewna z tego okresu.

Pomnik Szarańczy

To jedyny na całym świecie pomnik ku pamięci groźnej plagi szarańczy zgładzonej w 1711 roku! Formuje go wielki kamień z wyrytymi napisami.

Drewniana dzwonnica obok Kościoła Św. Nepomucena

Dzwonnicę wybudowano dopiero w pierwszej połowie XX w. To drewniana budowla, zaprojektowana na wzór wieży.

Figura Matki Boskiej z Lourdes

To piękna kamienna rzeźba przedstawiająca matkę bożą Maryję. Stworzono ją i ulokowano na postumencie w 1905 roku. Projekt kapliczki opracował B. Madeyski. Już ponad 100 lat Maryja czuwa cierpliwie nad Zwierzyńcem.