Wody Roztocza

Rzekami przepływającymi przez Roztocze są: Wyżnica, Bystrzyca, Sanna, Por, Biała Łada, Gorajec, Wieprz, Szum, Sopot, Sołokija oraz Tanew (Szumy na Tanwi).

Rzeki przyjmują tu cechy górskich potoków o wartkim nurcie. Wewnętrzne części Roztocza charakteryzuje prawie zupełny brak wód powierzchniowych oraz głębokie zaleganie wód podziemnych. W strefie krawędziowej występują źródła szczelinowe o dużej wydajności i stałej temperaturze 9 °C.

Roztocze położone jest między dorzeczami Bugu i Wieprza (po stronie północnej) oraz Sanu i Dniestru (od strony południowej).

Należy koniecznie nadmienić, że wspomniane wyżej rzeki kształtują nie tylko panoramę Roztocza, ale także są źródłem dodatkowych atrakcji w postaci spływów kajakowych. Te co roku przyciągają tysiące amatorów, których urzekają spokojne nurty Tanwi czy Wieprza.