Atrakcje Biłgoraja

Atrakcje Biłgoraja, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

 • zalew Bojary
 • kaplica św. Marii Magdaleny
 • zespół klasztorny franciszkanów z 1778 r.
 • późnobarokowy kościół parafialny Wniebowzięcia NMP (1732-55)
 • kościół filialny św. Jerzego (1790-93)
 • cerkiew św. Jerzego
 • sławne biłgorajskie sita.
 • figura św. Jana Nepomucena

Atrakcje Gorajca

Kapliczka powstała w miejscu, gdzie 130 lat temu trójce dzieci pasących bydło objawiła się Matka Boska. Dzięki interwencji byłego mieszkańca wsi Płazów – pana Krzysztofa Szałańskiego, niszczejąca kapliczka została odrestaurowana i poświęcona w lipcu 2000 roku.

 • dzwonnica z XIX wieku,
 • cmentarz greckokatolicki - mieści się na skraju lasku przy drodze do Cieszanowa i skrywa wiele starych, kamiennych nagrobków w postaci artystycznych krzyży i rzeźb kamieniarzy bruśnienskich – ponad 120 obiektów.
 • kapliczka Św. Jana.

Atrakcje Guciowa

Muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków

Jak na polską wieś przystało, na eksponaty muzeum składają się staropolskie zagrody chłopskie jeszcze z XIX wieku tj. chałupa, stodoła oraz obora. Obiekty są bardzo dobrze zachowane i udostępnione turystom za niewielką opłatą.

Jeżeli chcesz przekonać się jak żyli dawni rolnicy i w jakie sprzęty codziennego użytku służyły ludziom w XIX wieku, koniecznie odwiedź Guciów na Roztoczu.

Ruiny grodziska na "Monastyrze"

Obok wsi zauważymy górę – wzniesienie, a na niej widoczne zarysy wałów, będących pozostałościami po grodzie funkcjonującym w okresie IX – XI wieku.

Atrakcje Jarczowa

Atrakcje Jarczowa, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

Atrakcje turystyczne Hrebennego

Zabytkowa drewniana cerkiew unicka pw. św. Mikołaja

Wzniesiona w 1685 roku, do której dobudowano babiniec w 1797 roku.

Więcej informacji w oddzielnym artykule: cerkiew unicka pw. św. Mikołaja »

Szlak turystyczny "Po Bunkrach Linii Mołotowa"

Szlak niebieski, jego długość wynosi 21,5 km. Szlak wiedzie z Hrebennego aż do Huty Lubyckiej.

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska

Współrzędne: 50°16'59"N, 23°34'34"E. Odprawa odbywa się w systemie całodobowym, przejście otwarte dla międzynarodowego ruchu osobowo-towarowego bez ograniczeń, do przejścia prowadzą dwie drogi: polska droga krajowa nr 17 (w przyszłości droga ekspresowa S17) i ukraińska droga magistralna M09.

Przejście drogowe otwarto w 1991 roku, ówcześnie po stronie polskiej oddano do ruchu 16 pasów dla samochodów ciężarowych i osobowych (po 8 na wjeździe do Polski i wyjeździe z Polski) oraz 2 dla autokarów.

Przejście kolejowe (położenie: linia 69) – rozpoczęło funkcjonowanie w 1996 roku, kiedy to do Rawy Ruskiej prowadził tor o normalnym rozstawie szyn tj. 1435 mm i kursowała jedna para pociągów (pociąg "Roztocze") z i do Warszawy. Przejście kolejowe było dostępne wyłącznie dla obywateli Polski oraz Ukrainy.

Przejście w Hrebennem

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy, co pociągnęło za sobą drastyczny spadek i tak niewielkiej już liczby podróżujących. Ten krach spowodował iż 4 lipca 2005 zlikwidowano ostatni pociąg do Rawy Ruskiej. Od tej pory przejście kolejowe jest nieczynne, mimo początkowych zapowiedzi uruchomienia pociągu wahadłowego Rawa Ruska-Hrebenne.

Zalew w Hrebennem

Piękny, malowniczy zalew mieszczący się tuż obok przejścia granicznego.

Atrakcje turystyczne Szczebrzeszyna

 • Kościół św. Katarzyny z XVII wieku
 • Klasztor franciszkanów z XVII-XIX w. (aktualnie jako szpital)
 • Kościół św. Mikołaja z XVII wieku w stylu barokowym
 • Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
 • Synagoga w Szczebrzeszynie z XVII w.
 • Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie
 • Pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie
 • Ratusz w Szczebrzeszynie

Atrakcje turystyczne Zamościa

 • Zoo w Zamościu
 • Dawny pałac Zamoyskich
 • Zamojskie muzeum
 • Kamienice na starym mieście
 • Pomnik ziemi zamojszczyzny
 • Dawna synagoga

Atrakcje w Górecku Kościelnym

Lista atrakcji Górecka Kościelnego, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

Dzwonnica przy kościele Św. Stanisława wzniesiona w 1787 r.

Cała murowana konstrukcja dzwonnicy zespolona jest z dwóch kondygnacji, w których mieszczą się trzy duże dzwony wykonane w 1906 r. aż we Lwowie.

Pomnik ku chwale Ojca Świętego Jana Pawła II

Pomnik został wzniesiony obok świątyni Św. Stanisława ku chwale polskiego papieża – Jana Pawła II w rocznicę jego 80-tych urodzin.

Atrakcje w Horyńcu

Atrakcje w Lubyczy Królewskiej

 • Monastyr – ruiny klasztoru na wzgórzu, przy którym znajduje się stary cmentarz z I wojny światowej na którym pochowano żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Groby poległych znaczy kilka dużych krzyży z wyrytymi napisami w języku niemieckim. Zobacz więcej »
 • Kościół neogotycki w Lubyczy Królewskiej
 • Dzwonnica– drewniana, piękna dzwonnica została przeniesiona na teren cmentarza w Lubyczy w 1993 roku. Przewieziono ją z Teniatysk i poddano gruntownej renowacji dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pochodzi ona z 1754 roku.
 • Cmentarz – jest tu ponad 100 wapiennych krzyży nagrobnych wykonanych w Bruśnie. Najstarsze pochodzą z 1731 roku i 1736 roku. Do 1988 roku stała tu także drewniana cerkiew z XVIII wieku, ale niestety pozbawiona opieki i nadzoru, zawaliła się i zniknęła z kart ówczesnej historii.
 • Schrony bojowe linii Mołotowa – znajdują się na polach za dawną cerkwią.
 • Cerkiew grekokatolicka Św. Paraskewy z 1806 roku – mieści się w części Lubycza-Kniazie, dziś wsi Kniazie. Aby do niej dojść trzeba iść wzdłuż cmentarza na wzgórze.

Atrakcje w Radrużu

W Radrużu koniecznie należy zwiedzić:

Atrakcje w Siedliskach

 • Kaplica św. Floriana
 • Muzeum
 • Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja

Atrakcje w Suścu

Ponadto w Suścu znajdą Państwo:

"Źródełko Miłości" :

Znajduje się ono zaraz za wzgórzem na którym mieści się kiosk „U Gargamela”, należy zejść do rzeczki i przejść koło mostu. Ponoć kto wypije wodę ze źródła, spełnią się jego marzenia.

Atrakcje Zwierzyńca

Atrakcje, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

Pozostałe atrakcje:

Borek

Dzielnica drewnianych domów z przełomu dwudziestolecia międzywojennego. Po dziś dzień zachowało się 71 domów z drewna z tego okresu.

Pomnik Szarańczy

To jedyny na całym świecie pomnik ku pamięci groźnej plagi szarańczy zgładzonej w 1711 roku! Formuje go wielki kamień z wyrytymi napisami.

Drewniana dzwonnica obok Kościoła Św. Nepomucena

Dzwonnicę wybudowano dopiero w pierwszej połowie XX w. To drewniana budowla, zaprojektowana na wzór wieży.

Figura Matki Boskiej z Lourdes

To piękna kamienna rzeźba przedstawiająca matkę bożą Maryję. Stworzono ją i ulokowano na postumencie w 1905 roku. Projekt kapliczki opracował B. Madeyski. Już ponad 100 lat Maryja czuwa cierpliwie nad Zwierzyńcem.

Biłgoraj

Miasto Biłgoraj leży na Zamojszczyźnie, gdzie stanowi drugi po Zamościu ośrodek miejski pod względem wielkości. Znajduje się on 90 km na południe od Lublina i około 76 km na północny wschód od Rzeszowa, w Puszczy Sokalskiej.

Przez Biłgoraj przepływają 4 małe rzeczki: Biała Łada, Czarna Łada, Osa, Próchnica. Biłgoraj jest podzielony na 12 dzielnic o statusie osiedli.

Nazwa miasteczka oznacza Bieły Goraj, czyli wzgórze, na którym w XVI wieku lokowano miejscowość.

Charakterystyczna dla regionu jest kultura, np domy typu biłgorajskiego. Są to drewniane chaty kryte gontem lub słomą, budowane w tzw. rybi ogon. Liczne są też przydrożne kapliczki i krzyże, wpisane też na stałe w krajobraz Roztocza.

Do tutejszej kultury nawiązuje Grzegorz Ciechowski w utworze "Piejo kury piejo" ("Piejo kury piejo, Ni majo koguta. Oj, ładna to jest ładna, biłgorajsko nuta").

Strój biłgorajsko-tarnogrodzki - kolejny specyficzny element regionu. Noszony do początków XX wieku, zbliżony do spotykanych dawniej strojów słowiańskich.

Ciekawostki dotyczące Górecka Kościelnego

W pobliskim lesie przy miejscowości Górecko, na rzece "Szum" mieści się mała, ale aktywna lokalna hydroelektrownia,

Rzeka „Szum” potocznie zwana jest Bźdźiną, jest to prawy dopływ Tanwi liczący sobie 17, 2 km. Źródło rzeczki wybija w Roztoczańskim Parku Narodowym w uroczysku Międzyrzeki, nazwa cieku powstała od licznych mini wodospadów,

TURYSTO! Przez Górecko przebiega aż pięć! szlaków turystycznych:

 1. CZARNY, pieszy szlak walk partyzanckich biegnący przez miejscowości:
  Bidaczów Stary – Stary Majdan – Stary Lipowiec – Aleksandrów – Sigła – Osuchy – Fryszarka – Susiec – Łosiniec – Tomaszów Lubelski
 2. CZERWONY, pieszy szlak krawędziowy biegnący przez miejscowości:
  Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare – Tarnowola – Józefów Biłgorajski – Hamernia – Nowiny – Błudek – Susiec. Długość: 52, 5 km, wrażenie robi zwłaszcza odcinek leśnej osady Florianka i Górecka Starego, aleja potężnych wiekowych dębów w Górecku Kościelnym czy szereg małych urokliwych wodospadów.
 3. ZIELONY, pieszy szlak im. A Wachniewskiej biegnący przez miejscowości:
  Zwierzyniec – Rudka – Wojda – Bliżów – Bondyrz – Potok-Senderki – Majdan Kasztelański – Tereszpol – Florianka
 4. NIEBIESKI, pieszy szlak Puszczański biegnący przez miejscowości:
  Górecko Kościelne – Edwardów – Biłgoraj
 5. ZIELONY, rowerowy szlak Ziemii Józefowskiej biegnący przez miejscowości:
  Józefów Biłgorajski – Fryszarka – Błudek – Nowiny – Majdan Sopocki – Stanisławów – Szopowe – Górecko Stare – Tarnowola – Józefów Biłgorajski

Goraj

Goraj to wieś położona w województwie lubelskim. Jego powstanie wiązane jest z nadaniem Dymitrowi i Iwoni z Klęcia w 1377 roku tzw. "castrum nostrum Goray alio Lada... cum villis Lada, Radzięcin...". Osada Goraj stanowiła zaplecze gospodarcze dla zamku Goraj (Łada).

Przez Goraj przepływa rzeka Łada.

Zamek Goraj wzniesiony został na wzgórzu nad stawem. Rozwój osady warunkowały warunki terenowe.

Goraj oznacza położenie górzyste, które pochodzi od ówczesnego słowa oznaczającego górę. W Polsce można spotkać kilka miejscowości o identycznej lub podobnej nazwie.