Siedliska

Siedliska to niewielka miejscowość sąsiadująca przy granicy Polsko-Ukraińskiej z Hrebennem. Jednak pełna atrakcji okolica oraz wspaniałe krajobrazy zachwycą każdego.

Szczególnie liczne są tu kapliczki i inne rodzaje miejsc kultu. Wspaniała kaplica pełniąca dziś funkcję kościoła oraz zabytkowa cerkiew wpisują się magicznie w ten cudny zakątek kresów wschodnich.

Siedliska słyną jednak znacznie bardziej z czegoś zupełnie innego - ze skamieniałych pni drzew. Są to skamieniałe pnie drzew trzeciorzędowych (powstały one 13-14 mln lat temu). Jest to największe skupisko tego rodzaju w Polsce a nawet jedno z większych w Europie! Obok kościoła znajduje się dzwonnica, u której podstawy umieszczono świętą figurkę w zagłębieniu wyłożonym w całości fragmentami skamieniałych pni. Bardzo dużo okazów zebrano w znajdującym się w centrum Siedlisk muzeum (otwarto je w 2003 roku). Waga najcięższego ze znajdujących się tu okazów dochodzi do 500 kg.

Wyjątkowość regionu jest jednocześnie jego zgubą - skamieniałe pnie są licznie pozyskiwane przez ludzi i wywożone lub sprzedawane. Przyczynia się to do dużej dewastacji znalezisk. Dlatego też od 1995 roku są one objęte ochroną prawną. Żeby je zbierać należy uzyskać stosowne zezwolenia.

Atrakcje w Siedliskach

  • Kaplica św. Floriana
  • Muzeum
  • Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja