Cmentarz Obrońców Lwowa - Cmentarz Orląt

Cmentarz Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt Lwowskich) jest to cmentarz przylegający do Cmentarza Łyczakowskiego na którym pochowani są uczestnicy obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej (ok. 2 5000 żołnierzy), którzy polegli w latach 1918–1920.

Większość z pochowanych na tym cmentarzu to dzieci i młodzież (duża część w wieku od 10 do 15 lat) zwane Orlętami Lwowskimi, którzy polegli w walkach o Lwów.

Cmentarz Orląt Lwowskich

Na cmentarzy znajduje się Kaplica Obrońców Lwowa. Poniżej Kaplicy znajdują się Katakumby gdzie spoczywa 72 bohaterów poległych w walkach o Lwów, których szczątki ekshumowano z różnych miejsc Lwowa w których toczone były zacięte walki.

Po lewej stronie katakumb znajduje się Pomnik lotników amerykańskich (symboliczna mogiła członków VII eskadry im. Tadeusza Kościuszki, którzy na ochotnika zgłosili się aby walczyć razem z armią polską) przedstawiający lotnika z głową wzniesioną w górę. U góry znajdują się napisy w języku polskim i angielskim: Amerykanom Poległym w Obronie Polski w latach 1919–1920.

Po prawej stronie katakumb znajduje się Pomnik ku czci Francuzów, którzy polegli w obronie Polski. Pomnik przedstawia wykutego w kamieniu piechura francuskiego, opartego o karabin. Na płycie umieszczono napisy w języku polskim i francuskim: Bohaterskim Francuzom Poległym i Zmarłym w obronie Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej katakumb znajdują się groby dowódców i głównych działaczy walczących w obronie Ojczyzny.

W walkach o Lwów jak i również po ich zakończeniu mniejszość ukraińska nie mogła nigdy pogodzić się z faktem, że tylu obcokrajowców stanęło po stronie ludności polskiej, walczącej w obronie naszego kraju.

W 1925 roku ekshumowano zwłoki jednego z żołnierzy (musiał to być całkowicie nieznany bohater), którzy spoczywali na Cmentarzu Orląt Lwowskich, i przewieziono uroczyście do Warszawy, gdzie spoczęły w Grobie Nieznanego Żołnierza.

W czasie gdy Lwów zajęty był przez Armię Czerwoną, Cmentarz Orląt był regularnie niszczony, gdyż myślano, że w ten sposób zniszczy się pamięć o ludziach tam poległych. Niestety nawet pomimo dewastacji przy użyciu czołgów i maszyn budowlanych (co ciekawe Łuk Chwały oparł się tym próbom) cmentarz ten udało się odbudować i odrestaurować.