Strzelecki Park Krajobrazowy

Park utworzono na granicy powiatów chełmskiego oraz hrubieszowskiego. Zajmuje powierzchnię 11.396 hektarów. Park to głównie tereny płaskie, charakteryzujące się ubogą rzeźbą. Wschodnią granicę stanowi piękna dolina Bugu z licznymi zakolami, natomiast zachodnią rzeka Wełnianka. Park to przede wszystkim lasy liściaste i mieszane, które zajmują 64% jego terenu. Tworzą zwarty kompleks, podzielony gdzieniegdzie łąkami. Najczęściej występującymi gatunkami drzew są sosny, dęby, brzozy, olsze, jesiony, modrzewie oraz lipy. Na terenie Parku chroni się 45 gatunków roślin. Goździk pyszny, czosnek kątowy, powojnik prosty, lilia złotogłów, orlik pospolity czy parzydło leśne to tylko niektóre z nich. Jesienią Park jest idealnym miejscem dla grzybiarzy.

Strzelecki Park Krajobrazowy uznano za ostoję ptaków o znaczeniu krajowym i europejskim. Na jego terenie naliczono około 600 gniazd ptaków drapieżnych. Żyją tu rzadkie orliki krzykliwe, myszołowy, jastrzębie i trzmielojady. Często niebo przecinają dzięcioły średnie i czarne, jarząbki, bociany czarne, muchołówki białoszyje i małe.

Na terenie parku utworzono dwa rezerwaty. Siedliszcze (1975 r.) chroni stanowiska lęgowe orlika krzykliwego oraz 120-letni starodrzew grądu niskiego, z dębem szypułkowym, olszynami oraz jesionem wyniosłym. Rezerwat leśny Liski (1978 r.) ma za zadanie chronić dębowo-sosnowe drzewostany Lasów Strzeleckich oraz ich runo, w którym występują m.in. listera jajowata, gnieźnik leśny, lilia złotogłów. Na terenie rezerwatu można również zobaczyć bociana czarnego czy muchołówkę białoszyją, która osiąga w tym miejscu rekordowe w skali europejskiej zagęszczenie.

Strzelecki Park Krajobrazowy przecinają dwa szlaki turystyczne (czerwony oraz niebieski), a także ścieżka rowerowa. Na uwagę zasługuje myśliwski pałac Zamoyskich w Maziarni oraz wsie Józefów i Jasienica (ośrodki ludowego garncarstwa). W Stefankowicach i Kopydłowie ostały się zespoły dworskie z parkami, zbudowane w XIX wieku. W Horodle można zobaczyć barokowy klasztor dominikanów z XVIII wieku.

Popularną miejscowością jest Starosiele, gdzie turyści mogą znaleźć zakwaterowanie, kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Noclegi można również znaleźć w Dubience, Krynicy i Horodle.