Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park utworzono w 1988 roku na powierzchni około 29 tysięcy hektarów. Obejmuje południowo – zachodnie wzgórza części Roztocza Środkowego oraz fragment Puszczy Solskiej. Jego zadaniem jest ochrona walorów historycznych, kulturowych, ale przede wszystkim przyrodniczych - unikatowego krajobrazu poprzecinanego mnóstwem rzek oraz puszczy, którą zamieszkuje wiele zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Flora

Park pokryty jest w 86% lasem, który tworzy trzynaście typów siedliskowych. Największe są siedliska boru świeżego oraz wilgotnego. Najczęściej występujące gatunki drzew to sosny, brzozy, dęby bezszypułkowe oraz wierzby. W dolinach rzecznych rosną olchy. Runo leśne reprezentowane jest przez borówkę czarną, bagno zwyczajne, widłaki, gajniki lśniące czy wrzosy pospolite. Torfowiska i bagna zajmują karłowate sosny i olchy omszałe. Spotkamy tam żurawinę błotną, borówkę bagienną, turzycę dziobkowatą oraz tereny porośnięte dobrze rozwiniętymi mchami. W obszarze źródliskowym potoku Studzienica rośnie wiele unikatowych roślin m.in. rosiczki długolistne, widłaki torfowe, kukułki szerokolistne oraz krwiste czy różne rodzaje turzyc.

Fauna

Puszcza Solska jest idealną krainą dla wędkarzy. W czystych potokach żyje 27 gatunków ryb, w tym pstrągi potokowe i lipienie. Chronione są minogi strumieniowe, różanki, piekielnice, piskorze czy głowacze białopłetwe. Płazy i gady są reprezentowane przez rzadkie traszki grzebieniaste, grzebiuszki ziemne czy gniewosza plamistego. Puszcza Solska jest również rajem dla ornitologów. Jej tereny są uznane za ostoję ptasią o międzynarodowej randze. W Parku żyje 186 gatunków ptaków, w tym 5 gatunków zagrożonych w skali światowej (kania ruda, derkacz, bielik, wodniczka, podgorzałka). Innymi ciekawymi gatunkami, które można zobaczyć są trzmielojady, kanie czarne, krogulce, orliki krzykliwe, dzięcioły, perkozy, bączki, chruściele oraz wiele innych. Lasy Puszczy Solskiej są zamieszkiwane przez 55 gatunków ssaków. Występują w nich duże populacje łosi, jeleni, saren oraz dzików. Tereny te zasiedla aż siedem gatunków nietoperzy. Innymi ciekawymi ssakami są łasice, gronostaje, bobry europejskie, popielice, orzesznice, wilki oraz rysie.

Ochrona przyrody

Rezerwat Czartowe Pole został utworzony w 1958 roku i jego zadaniem jest ochrona malowniczego przełomu rzeki Sopot, jej stromych brzegów i licznych małych wodospadów. Zbocza doliny porastają sosny, świerki i jodły, dno natomiast zarasta prawie wyłącznie olsza czarna. Runo reprezentuje starzec gajowy, przetacznik górski, widłak łąkowy, wawrzynek wilczełyko. Na niebie można niekiedy zaobserwować pokrzywnicę. Na terenie rezerwatu utworzono ścieżkę przyrodniczą, która biegnie obok pomnika i cmentarza partyzantów. Idąc nią napotkamy także ruiny papierni i hamerni Zamoyskich z XVIII wieku.

Rezerwat Nad Tanwią jest jednym z najpiękniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce. Jego największą atrakcją są liczne małe wodospady. Największy z nich ma wysokość 1.8 metra. Piękna jest również sama dolina, w której udało się zachować naturalne skupiska leśne i bagienne. Panuje tu łęg olszowy oraz ols, w niektórych miejscach wytworzyły się torfowiska porośnięte ciekawą roślinnością. Rezerwat to także siedlisko ptaków: płochacza pokrzywicy, gołębia siniaka, kruka oraz bociana czarnego. Park można również zwiedzić wędrując ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną.

Zwiedzanie Parku

Na terenie Parku można zobaczyć wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz pamiątek historycznych i zabytków, m.in. kilka zabytkowych kościołów, cmentarzy, Wzgórze Kościółek zwane też Zamczyskiem (otoczone wałem ziemnym z XII lub XIII wieku) czy synagogę z końca XVIII wieku. Dzięki sieci dróg i ścieżek można łatwo i bezpiecznie poruszać się po Parku. Przecina go siedem pieszych szlaków turystycznych, ścieżka rowerowa, a także ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Nad Tanwią. Niewątpliwą atrakcją dla poszukiwaczy skarbów są skamieliny, które można odnaleźć pośród wapiennych skał. Warte zobaczenia są również progi tektoniczne, zwane „szumami” lub „szypotami”, które można oglądać w rezerwacie Nad Tanwią.

Komentarze   

+1 #1 ania 2012-04-23 07:57
ładny, ale mało popularny zakątek kraju, raczej tylko znany wśród miejscowych
Cytować | Zgłoś administratorowi