Kościół w Górecku Kościelnym

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym to perła architektury. Cudownie usytuowana świątynia urzeka swym pięknem i prostotą.

Budowla pochodzi z 1768 roku a ufundowana została przez Jana Jakuba Zamojskiego. Powstała z drzewa modrzewiowego. Wyróżnić można 3 nawy.

Kościół w Górecku

W głównym ołtarzu znajduje się obraz patrona kościoła św. Stanisława, obraz Matki Boskiej Anielskiej oraz rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem i Pana Jezusa Ubiczowanego.

Rzeźby czterech ewangelistów umieszczono z kolei na drewnianej, rzeźbionej ambonie.

Jednym z cenniejszych eksponatów we wnętrzu poza barokowym krzyżem z XVIII w. są 12-głosowe organy z 1906 r.

Między świątynią a rzeką Szum rośnie sześć pomnikowych dębów. Przy wejściu z parkingu znajduje się dzwonnica. Po drugiej stronie ulicy zlokalizowany jest cmentarz.