Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Park utworzono w 1984 roku na powierzchni 39,150 ha (otulina wynosi 60,500 ha). Powstał by chronić kompleks Lasów Janowskich, Lasy Lipskie oraz fragment Puszczy Solskiej. Dominuje w nim bór świeży (sosna, świerk, jodła, dąb), wilgotny (sosna zwyczajna, brzoza brodawkowa), suchy (sosna parasolowata), bagienny (sosna karłowata) a także jodłowy. Lasy zajmują 80% powierzchni. Doliny rzek porastają olsowe liściaste lasy bagienne (olsza czarna, brzoza omszona i brodawkowata).

Na terenie Parku istnieje 79 pomników przyrody ożywionej. Są to najczęściej drzewa – okazałe dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, buki, modrzewie, sosny i jodły. Krajobraz tworzą także rzeki, strumienie, leśne polany, wydmy piaskowe, bagna i torfowiska. Ciekawym dodatkiem do krajobrazu są stawy (3,6% powierzchni), znajdujące się w większości w zachodniej części Parku. Spora ich część ma ponad sto lat.

Flora

Bory porastają liczne mszaki, które licznie występują również w borach bagiennych, gdzie tworzą kępki lub dywany. Często występujące gatunki to m.in. rokietnik pospolity, widłoząb pospolity, płonnik strojny czy gajnik lśniący. W lasach można spotkać wiele gatunków grzybów, 51 z nich jest zagrożonych wyginięciem. Grzybiarze zainteresują się podgrzybkami, rydzami, koźlakami i wieloma innymi jadalnymi gatunkami. Park porasta około 870 gatunków roślin naczyniowych, najwięcej z nich rośnie w borach sosnowych i na torfowiskach. 65 gatunków jest chronionych, z których można wymienić widłaka jałowcowatego, wawrznka wilczełyko, pióropusznika strusiego czy czosnek niedźwiedzi.

Ciekawymi i rzadkimi roślinami są również kosaciec syberyjski, turzyca bagienna, mącznica lekarska czy groszek wschodniokarpacki. Na torfowiskach rośnie żurawina, borówka bagienna, wełnianka pochwowata czy bagno zwyczajne. Z wielu gatunków wodnych warto wymienić grążel żółty i biały, bobrek trójlistkowy oraz skrzyp bagienny.

Fauna

Park jest ostoją dla wielu gatunków bezkręgowców. Żyje w nim aż 58 gatunków ważek, 9 z nich wpisanych jest do Czerwonej Księgi. W wodach można natknąć się na chronione ryby takie jak minogi strumieniowe, piekielnice, różanki czy piskorze ale wędkarze znajdą coś dla siebie. W licznych strumieniach, rzekach i stawach pływają karpie, płocie, szczupaki czy pstrągi potokowe. Płazy reprezentowane są przez różne gatunki żab, ropuchy, traszki grzebieniaste i zwyczajne. Często można natknąć się na gady takie jak jaszczurki zwinki, padalce czy zaskrońce oraz żmije zygzakowate. Rzadko występującym jest wąż – gniewosz plamisty.

Na terenie Parku żyje około 150 gatunków ptaków. Pospolicie występują zięby, rudziki, kapturki, drozdy, mysikróliki, pleszki, dzięcioły, sikorki, sowy. W starych sosnowych borach można zobaczyć chronionego głuszca, a w miejscach podmokłych gniazduje żuraw. Lasy zamieszkują również ptaki drapieżne. Warto wymienić jastrzębie, błotniaki stawowe, zagrożone bieliki, orły przednie, orliki krzykliwe, gadożery, rybołowy. Park jest domem dla 40 gatunków ssaków, m.in. wiewiórki, piżmaki, bobry europejskie, wydry czy wilki. W osadzie Szklarnia istnieje ostoja konia biłogarskiego, którego stado można podziwiać w lecie.