Zabytki i atrkacje w Żółkwi

 • Kolegiata św. Wawrzyńca
 • Zamek rodu Sobieskich w Żółkwi z początku XVII wieku
 • Ratusz w stylu neobarokowym z 1932 roku
 • Synagoga - synagogę zbudowano w latach 1692-1700. Wystawiono ją na cześć króla Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego. Dzięki wspaniałemu stylowi, wielu elementom dekoracyjnym uważano ją za jedną z najpiękniejszych i najdostojniejszych w całej Galicji.
 • Zespół oo. Dominikanów w skład którego wlicza się klasztor i kościół (obecnie cerkiew grekokatolicka),
 • Kościół pod wezwaniem Św. Łazarza i klasztor Felicjanek z 1627 roku powstałe dzięki fundacji Zofii Daniłowiczowej
 • Kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja i klasztor Dominikanek wybudowane dzięki fundacji Jana III Sobieskiego, z biegiem lat zmieniono jednak przeznaczenie tego obiektu z sakralnego na bardziej świeckie i utworzono tu szpital oraz koszary
 • Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia NMP (Bogurodzicy) – wzniesiona z drewna w 1705 roku
 • Cerkiew i monaster oo. Bazylianów pw. Św. Trójcy (uprzednio pw. Serca Jezusowego) – w stylu barokowym ufundował ją w 1612 roku Stanisław Żółkiewski, założyciel miasta. W XX wieku przebudowano ją na inny styl bizantyjsko – rosyjski, miało to miejsce w 1906 roku.
 • Kamienice z podcieniami z XVII wieku – można je zwiedzać przy rynku od strony kolegiaty
 • Bramy pierwotnego obwarowania Żółkwi – zostały tylko fragmenty, ale pięknie zrekonstruowane lub odbudowane: Zwierzyniecka brama (po rekonstrukcji), Krakowska (Glińska) z XVII wieku, zrekonstruowano ją w latach 90-tych XX wieku, oryginał rozebrano 30 lat wcześniej. Nie zachowały się Brama Żydowska oraz Lwowska.