Porytowe Wzgórze

  • mijane miejscowości: Porytowe Wzgórze - trasa po stanowiskach bojowych partyzantów - Porytowe Wzgórze;
  • całkowita długość szlaku: 8 km;
  • oznakowanie szlaku: zielono-czerwono-zielony. UWAGA! Jest to szlak jednokierunkowy, tabliczki wskazujące umieszczono tylko z jednej strony drzew.

Jest to szlak o charakterze dydaktycznym, przemierzając go możemy obejrzeć m.in. stary Partyzancki Park Pamięci Narodowej jak też obszar na którym toczyły się walki II wojny światowej w czerwcu 1944 roku, tzw. Sturmwind I.

Ponad to szlak wiedzie przez teren pięknego rezerwatu przyrody "Lasy Janowskie".