Szczebrzeszyn – Narol

  • mijane miejscowości: Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Florianka - Józefów - Susiec – Narol;
  • całkowita długość szlaku: 86 km;
  • oznakowanie szlaku: czerwony (na terenie Parku Narodowego żółty) prostokąt na którym widnieje wizerunek roweru.

Ten szlak ma swoje tradycje historyczne, jest on bowiem jednym z pierwszych oficjalnych szlaków turystycznych jakie powstały na Roztoczu dla ruchu rowerowego. Choć wiedzie on niemalże w całości wzdłuż głównych szos, to atrakcji i pięknych krajobrazów jest po drodze niemiara.

Zdecydowanie najciekawszą część szlaku stanowi odcinek pomiędzy Zwierzyńcem a Góreckiem Starym, pełen niezwykłych pomników przyrody jak też wielowiecznych zabytków architektonicznych.