Trasa przez rezerwat Lasy Janowskie

  • mijane miejscowości: Porytowe Wzgórze - Momoty Górne (kościół ks. Pińciurka);
  • całkowita długość szlaku: 7 km;
  • oznakowanie szlaku: niebieski;

Odcinek wiedzie przez malownicze, dziewicze tereny Roztocza spajając Porytowe Wzgórze z Momotami Górnymi.