Cmentarzysko kurhanowe w Guciowie

Jak śpiewał Mieczysław Szcześniak w "Dumce na dwa serca""przez kurhany spopielałe, przez chutory w ogniu całe..." – stepy wschodnie były pokryte tego typu mogiłami.

Chcąc zrozumieć rangę tego niestereotypowego zabytku, dowiedzmy się najpierw co to jest kurhan.

Co to jest kurhan?

Kurhany to tzw. dawne mogiły. W minionych wiekach zmarłych chowano bowiem w pochówkach kurhanowych mających nasypy o średnicy od kilku do kilkunastu metrów, bądź w mogiłach płaskich nie rysujących się w terenie.

Kurhany wykonywano zatem na rodzaj kopca uzyskanego z ziemi w kształcie stożka lub półkola. Do takich mogił wprowadzano elementy z drewna lub z kamienia.

Pod kopcem, podobnie jak w przypadku dzisiejszych grobowców, znajdowała się komora w której grzebano szczątki. Zależnie od okresu oraz tradycji ciało składano do grobu w całości lub po spaleniu.

Co ciekawe, komory grobowe niejednokrotnie były wykuwane w litej skale i posiadały kilka pomieszczeń.

O grobie jako "kurhanie" zwykło się mówić w kulturze wschodnioeuropejskiej, zaś w językach zachodnioeuropejskich znaczeniu temu odpowiada określenie: "tumulus".

W Guciowie możemy zatem zobaczyć niezwykłe kurhany z bagatela II tysiąclecia p.n.e!!!