Pałac Ponińskich w Horyńcu

Pałac jest rezultatem prac remontowych, jakie na terenie dworu przeprowadzono w latach 1905-1912. Ich inicjatorem i nadzorcą był Aleksander Poniński. Projekt przygotował Piotr Talowski. Budynek posiadał najprawdopodobniej bardzo rozbudowane podziemia.

Dzisiaj pałac stanowi bodaj jeden z najciekawszych i najokazalszych zabytków Horyńca-Zdroju.

W 1946 roku budynek odbudowano po tym, jak spotkała go jedna z większych tragedii - pożar. Małym modyfikacjom uległa część zewnętrzna, gruntownie przebudowano wnętrze.

Konstrukcję stanowią cegły i kamienne ciosy.Budynek posiada dwukondygnacyjny korpus i skrzydło boczne z trzema kondygnacjami. Balkon wsparty jest na 4 kolumnach. Nad wejściem znajduje się w dalszym ciągu herb rodziny Ponińskich. Pałac otacza XVIII-wieczny park podworski. Park ma układ geometryczny, z dwoma niewielkimi stawami.

W powojennej historii pałac był przez pewien okres siedzibą PGR-u. Obecnie, od 1969 roku, mieści się w nim sanatorium Bajka (dawniej Metalowiec).

Nieopodal pałacu zachowało się kilka XIX-wiecznych budynków gospodarczych dawnego folwarku: obory, oficyna oraz spichlerz.