Ratusz neobarokowy w Żółkwi

Architektem, który zaprojektował obecny budynek ratusza żółkiewskiego był Bronisław Wiktor. Budowę ukończono już w XX wieku, w roku 1932. Ratusz był pierwszą siedzibą władz miasta.

Pionierowym ratuszem Żółkwi był ten wzniesiony w początkowych latach XVII wieku. Przebudowano go gruntownie w latach 1687-1690 z polecenia samego króla Sobieskiego. Nadzoru nad rewitalizacją ratusza podjął się Piotr Bober. Przykre okoliczności historii sprawiły, że siedzibę strawił wielki pożar, skutkiem czego trzeba było ją rozebrać w 1832 roku.

CIEKAWOSTKA:
Z wieży nowego żółkiewskiego ratusza do 1939 roku grywany był hejnał.