Zoo w Zamościu

Ogród zoologiczny w Zamościu zajął pierwsze miejsce w konkursie Polska Pięknieje oraz zdobył Nagrodę Główną głosowania internetowego wśród Siedmiu Cudów Funduszy Europejskich.

Zamojskie ZOO to jeden z najstarszych takich ogrodów zoologicznych w naszym kraju. Początki sięgają już roku 1918, kiedy to Stefan Miler, profesor Męskiego Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, postanowił założyć pierwszy w Polsce "szkolny ogródek przyrodniczy".

Zoo w Zamościu

Na początku ekspozycja, zlokalizowana na terenie zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, zajmowała powierzchnię 20 x 12 m, na której ulokowane były okazy roślin użytkowych i ozdobnych oraz budka po okupacyjnym strażniku austriackim z przeznaczeniem na domek dla wiewiórek.

Zamojski Ogród Zoologiczny, mimo upływu długiego czasu, licznej zmiany lokalizacji, nowych pokoleń pracowników realizuje uniwersalne cele wskazane przez założyciela - Stefana Milera. Prezentuje różnorodność flory i fauny jednocześnie podkreślając jedność świata przyrody.

Dane kontaktowe:
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu
ul. Szczebrzeska 12
22-400 Zamość

tel: +48 84 639 34 79
tel/fax: +48 84 639 34 70