Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu

Cerkiew w Radrużu to jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych drewnianych budowli w Polsce. O jej unikalności i wyjątkowym charakterze niech świadczy fakt, że znalazła się na liście World Monuments Fund (WMF).

Cerkiew położona jest nad potokiem Radrużka. Całość wraz z murem i dzwonnicą ma charakter obronny. Zbudowana została z drewna jodłowego i dębowego. Przez lata odgrywała ona rolę warowni, chroniąc okolicznych mieszkańców przed najazdami tatarskimi.

Cerkiew ma budowę trójdzielną. Styl wykonania późnogotycki.