Ruda Różaniecka

Na południe od Suśca, w odległości około 11 km, położona jest Ruda Różaniecka. Powstanie wsi ściśle związane jest z wybudowaniem tutaj w XVII w zakładu metalurgicznego. Stąd wzięła się także nazwa: ruda to dawna nazwa zakładu hutniczego oraz różaniecka pochodzi od pierwotnej nazwy rzeki Różaniec.