Regionalny Park Krajobrazowy Zniesienie

Rehionalnyj łandszaftnyj park "Zniesinnja"

Jest ukraińskim parkiem krajobrazowym założonym na terenie Lwowa. Utworzono go 02.12.1993 roku na obszarze 312 ha na wysokich wzgórzach lesienickich. Powstał z inicjatywy ludzi, którzy po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości stworzyli fundację Znesinnia, której celem było powołanie Parku.

Chroni bardzo urozmaicone formy krajobrazu. Można w nim podziwiać fragment starego lasu Kajzerwaldu, strome wzniesienia, malownicze wąwozy, pola, łąki, doliny z potokami, strumienie oraz zasilane źródłem, jezioro. W jego granicach rosną unikalne gatunki roślin oraz liczni przedstawiciele fauny. Na jego terenie powstały dwa rezerwaty. Geologiczny na Górze Lwa z wychodniami skalnymi oraz stepowy na górze Chomiec, w którym oprócz unikalnej flory można zobaczyć interesujące gatunki bezkręgowców.

Oprócz przyrody można w nim podziwiać m.in. skansen, cerkwie czy oryginalny wiadukt kolejowy, a także dawną zabudowę wsi Zniesienie. W Muzeum Architektury Ludowej i Kultury Materialnej można zobaczyć sektory podzielone etnograficznie, w których można zapoznać się z bogatą kulturą Ukrainy zachodniej.

Mimo unikatowego charakteru Park jest zagrożony naciskami firm budowniczych, które chcą wykorzystać teren pod budowy, dewastacją, zaśmiecaniem, próbami fragmentacji oraz zmniejszenia jego terenu. Podobne działania mogą doprowadzić do zniszczenia jego przyrodniczych walorów i likwidacji samego Parku.