Regionalny Park Krajobrazowy Roztocze Rawskie

Roztocze Rawskie to nazwa części tego regionu obejmującego Polskę oraz Ukrainę. Ciągnie się ono od Narola i Hrebennego aż do Krechowa.

Za wschodnią granicą, na terytorium Ukrainy utworzono Regionalny Park Krajobrazowy Roztocze Rawskie. Park powstał w czerwcu 2007 roku i obejmuje swoją powierzchnią 19 103 ha. Jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona lasów sosnowych, sosnowo-dębowo-bukowych oraz bukowych. Licznie występujące tutaj łąki i tereny bagienne także posiadają unikalne walory przyrodnicze. Są domem dla wielu chronionych roślin, jak gnieźnik leśny czy obuwik pospolity. Niemniej istotne są występujące tu okazy fauny: gadożer, bocian czarny, bielik.

Jak podają źródła internetowe, "Roztocze Rawskie" jest częścią planowanego, wspólnego przedsięwzięcia polsko-ukraińskiego, Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Roztocze".

Ukraińska nazwa parku: Регіональний ландшафтний парк "Равське Розточчя".