Park Przyrodniczy "Rezerwat Roztocze"

Park Przyrodniczy "Rezerwat Roztocze" w całości położony jest po ukraińskiej stronie. Obejmuje powierzchnię 2 084,5 ha, utworzony został w 1984 roku.

Na terenie parku ochronie podlegają głównie lasy sosnowe i bagniste łąki. Roślinność stanowią głównie mszaki, rośliny naczyniowe, porosty oraz wodorosty.

Ukraińska nazwa parku: Природний заповідник "Розточчя".