Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy

Utworzono go w 1998 roku na północno-wschodnich terenach rejonu Jaworowskiego, na pograniczu trzech regionów: Karpat, Podola i Polesia. Na jego północnej granicy znajduje się poligon wojskowy, na południowej Rezerwat Roztocze, na zachodniej Staryckie i Magerowskie wojskowe gospodarstwa leśne, a na wschodniej położone są tereny wiejskie oraz Żółkiewskie specjalistyczne leśne gospodarstwo. Geograficznie Park jest usytuowany na obszarze ukraińskiego Roztocza, leży także na terenie Głównego Europejskiego Działu Wodnego. Ma 7 078,6 ha powierzchni, a jego zadaniem jest ochrona niepowtarzalnego krajobrazu leśno-stepowego.

W Parku spotkamy się z urozmaiconą i ciekawą rzeźbą terenu - dolinami wąwozowymi oraz niewielkimi, przypominającymi piaszczyste wały, pagórkami. Największą rzeką jest płynąca w zachodniej części Parku, Wereszczyca. W jej dolinie występuje też duża liczba stawów – 56. Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy jest porośnięty w 92% lasem, w którym najczęściej występującymi gatunkami są sosny oraz buki zwyczajne. Dużo jest też także dębów bezszypułkowych i szypułkowych, grabów zwyczajnych, jaworów, klonów zwyczajnych, olsz czarnych i szarych, osik, brzóz brodawkowych i omszonych czy wierzb. Łąki zajmują niewielką powierzchnię Parku. Najczęściej można się na nie natknąć na brzegach rzek oraz kanałów, a także w miejscach starych pastwisk. W Parku występuje około 700 gatunków roślin naczyniowych, z których 40 znajduje się w Czerwonej Księdze Ukrainy.

Na terenie Parku można spotkać wiele gatunków ptaków – 190. Około 130 z nich zakłada gniazda i wyprowadza młode. Są to przede wszystkim zięby, rudziki, kapturki, kowaliki, kosy, drozdy, myszołowy, kaczki krzyżówki czy głowienki. W licznych jeziorach i stawach hoduje się karpie, karasie, amury białe. Wędkarstwo sportowe jest dozwolone w sezonie letnim i zimowym. Na terenie Parku są również wyznaczone miejsca do myślistwa.

Amatorzy pieszych wędrówek mogą przejść się ścieżką edukacyjną "Lelechiwka" prowadzącą do Czarnych Jezior (4.5 km) czy ścieżką prowadzącą do groty na Stradaczu. Ścieżka "Wereszczyca" (9 km) poprowadzi piechurów wzdłuż rzeki, pokazując kompleksy leśne w dolinie oraz buczyny usytuowane na wierzchowinie. Turyści chcący zobaczyć coś więcej oprócz natury, mogą odwiedzić siedzibę Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego.

Sfera usługowa w okolicach Parku nie jest zbyt dobrze rozwinięta, charakteryzuje się sezonową działalnością oraz niezbyt wysokimi standardami.