Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Park został utworzony w 1991 roku i obejmuje swą ochroną obszar 20 tysięcy hektarów wschodniej części Roztocza Zachodniego (zobacz: Informacje ogólne \ Podział Roztocza). Krajobraz usiany jest licznymi wzniesieniami, których grzbiety porozcinane są malowniczymi, lessowymi wąwozami o stromych zboczach. Różnice pomiędzy najwyższym i najniższym wzniesieniami na tym terenie dochodzą od pięćdziesięciu do stu metrów. Przez Park przepływa Wieprz, tworząc dolinę przełomową oraz Gorajec, płynący w pradolinie Sanu. Widoki urozmaicone są wąskimi polami uprawnymi położonymi na zboczach i wzniesieniach.

Krajobraz i roślinność

W Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym występuje wiele ciekawych roślin zielnych, w tym bogata reprezentacja roślin górskich oraz gatunki południowo-wschodnie. Warte wymienienia są szczodrzeńce ruskie, pluskawice europejskie, miodunki miękkowłose, zawilce wielokwiatowe, dzwonki syberyjskie, mieczyki dachówkowate czy konwalie majowe. Piękne są kompleksy leśne szczególnie buczyna karpacka porastająca zbocza oraz wąwozy. Runo pokrywa w niektórych miejscach 90% dna lasu. Rosną w nim rośliny typowe dla grądów, m.in. gwiazdnice wielkokwiatowe, gajowce żółte, jaskry kaszubskie czy turzyce orzęsione. Olsy ze świerkiem oraz olszą czarną porastają górne odcinki Gorajca. Pod drzewami można dostrzec porzeczki czarne i turzyce długokłosowe. W kilku miejscach, szczególnie w południowej części Parku, rośnie bór świeży z drzewami iglastymi – jodłą, sosną i świerkiem. Czasami występują również drzewa liściaste, głównie buki i graby. W runie występują borówki czernice, konwalijki dwulistne, szczawiki zajęcze czy wrzosy zwyczajne. W południowo-zachodniej części Parku rozprzestrzeniają się torfowiska wysokie. Porastają je karłowate sosny oraz brzozy omszone. Pod nimi występują rosiczki okrągłolistne, żurawiny błotne, turzyce, przygiełki białawe i brunatne. Warte uwagi jest szczególnie Bagno Tałandy. Las Cetnar niedaleko Kawęczyna jest porośnięty buczyną karpacką, z nielicznie występującymi grabami, osikami i klonami. Wartymi zobaczenia są pomniki przyrody, szczególnie lipa w Szperówce z pniem o obwodzie 920 centymetrów.

Fauna

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy jest zasiedlany przez około sto gatunków ptaków. Warte wymienia są dzięcioły czarne i zielone, jastrzębie, krogulce, orliki krzykliwe płomykówki, puszczyki, rycyki, sójki, kuropatwy, gile, mysikróliki, dudki czy muchołówki żałobne. Ptaki zamieszkują pola, lasy, łąki, a nawet ludzkie osiedla. Warto więc wziąć ze sobą lornetkę na spacer po Parku. Dobrze jest również uważnie obserwować rzeki i strumienie, na których bobry zbudowały swoje żeremia.

Turystyka

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy sprzyja pieszym wędrówkom. Na jego obszarze zostały wytyczone cztery szlaki turystyczne. Można obejść Szczebrzeszyn, wędrując trzema pieszymi ścieżkami. Amatorzy łączenia przyjemnego z pożytecznym mogą przejść się ścieżką przyrodniczo-historyczną Szczebrzeszyn - Kawęczynek. Warte zobaczenia są również zabytki. Na terenie Parku można zwiedzić m.in. barokowy klasztor i park w Radecznicy, ruiny kościoła w Mokrymplipiu, cerkiew punicką, synagogę oraz kirkut w Szczebrzeszynie. W Lipowcu i Kawęczynie można zobaczyć tradycyjne, drewniane chaty o konstrukcji zrębowej. Park przecina także Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Można go zwiedzać również z kajaka, pływając po Wieprzu.

Komentarze   

+1 #1 Michał Wożniak 2012-06-03 19:52
to przepiękny choć mało popularny park. polecam do zwiedzania latem. moje rodzinne, ukochane strony! :lol:
Cytować | Zgłoś administratorowi