Podział Roztocza

Roztocze dzielimy na 3 główne części: Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe i Roztocze Wschodnie. Są to tzw. trzy mezoregiony. Zachodnie i Środkowe Roztocze znajdują się w całości na terytorium Polski, podczas gdy Wschodnie w 80% leży już po stronie ukraińskiej.

Roztocze Wschodnie zwane jest też potocznie Roztoczem Południowym. Podzielić je można kolejno na mniejsze jeszcze części, wśród których wyróżniamy: Roztocze Rawskie, Roztocze Janowskie oraz Roztocze Lwowskie. Miasta: Rawa Ruska, Żółkiew, Lwów.

Roztocze Środkowe zwane jest również Roztoczem Tomaszowskim. W obrębie tego regionu leżą przepiękne miasta: Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów i Narol.

Z kolei Roztocze Zachodnie jest umownie dzielone na Roztocza Gorajskie (od rzeki Gorajec) oraz Roztocze Szczebrzeszyńskie.

Jak widać, ta z pozoru niewielka kraina dzieli się na szereg rozmaitych obszarów, tak pod względem kulturowym, państwowym i geograficznym.