Atrakcje w Lubyczy Królewskiej

  • Monastyr – ruiny klasztoru na wzgórzu, przy którym znajduje się stary cmentarz z I wojny światowej na którym pochowano żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Groby poległych znaczy kilka dużych krzyży z wyrytymi napisami w języku niemieckim. Zobacz więcej »
  • Kościół neogotycki w Lubyczy Królewskiej
  • Dzwonnica– drewniana, piękna dzwonnica została przeniesiona na teren cmentarza w Lubyczy w 1993 roku. Przewieziono ją z Teniatysk i poddano gruntownej renowacji dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pochodzi ona z 1754 roku.
  • Cmentarz – jest tu ponad 100 wapiennych krzyży nagrobnych wykonanych w Bruśnie. Najstarsze pochodzą z 1731 roku i 1736 roku. Do 1988 roku stała tu także drewniana cerkiew z XVIII wieku, ale niestety pozbawiona opieki i nadzoru, zawaliła się i zniknęła z kart ówczesnej historii.
  • Schrony bojowe linii Mołotowa – znajdują się na polach za dawną cerkwią.
  • Cerkiew grekokatolicka Św. Paraskewy z 1806 roku – mieści się w części Lubycza-Kniazie, dziś wsi Kniazie. Aby do niej dojść trzeba iść wzdłuż cmentarza na wzgórze.