Atrakcje Guciowa

Muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków

Jak na polską wieś przystało, na eksponaty muzeum składają się staropolskie zagrody chłopskie jeszcze z XIX wieku tj. chałupa, stodoła oraz obora. Obiekty są bardzo dobrze zachowane i udostępnione turystom za niewielką opłatą.

Jeżeli chcesz przekonać się jak żyli dawni rolnicy i w jakie sprzęty codziennego użytku służyły ludziom w XIX wieku, koniecznie odwiedź Guciów na Roztoczu.

Ruiny grodziska na "Monastyrze"

Obok wsi zauważymy górę – wzniesienie, a na niej widoczne zarysy wałów, będących pozostałościami po grodzie funkcjonującym w okresie IX – XI wieku.