Atrakcje w Górecku Kościelnym

Lista atrakcji Górecka Kościelnego, którym poświęciliśmy oddzielne artykuły:

Dzwonnica przy kościele Św. Stanisława wzniesiona w 1787 r.

Cała murowana konstrukcja dzwonnicy zespolona jest z dwóch kondygnacji, w których mieszczą się trzy duże dzwony wykonane w 1906 r. aż we Lwowie.

Pomnik ku chwale Ojca Świętego Jana Pawła II

Pomnik został wzniesiony obok świątyni Św. Stanisława ku chwale polskiego papieża – Jana Pawła II w rocznicę jego 80-tych urodzin.