Goraj

Goraj to wieś położona w województwie lubelskim. Jego powstanie wiązane jest z nadaniem Dymitrowi i Iwoni z Klęcia w 1377 roku tzw. "castrum nostrum Goray alio Lada... cum villis Lada, Radzięcin...". Osada Goraj stanowiła zaplecze gospodarcze dla zamku Goraj (Łada).

Przez Goraj przepływa rzeka Łada.

Zamek Goraj wzniesiony został na wzgórzu nad stawem. Rozwój osady warunkowały warunki terenowe.

Goraj oznacza położenie górzyste, które pochodzi od ówczesnego słowa oznaczającego górę. W Polsce można spotkać kilka miejscowości o identycznej lub podobnej nazwie.